Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Кредитування підприємств АПК


АТ «Укрексімбанк»КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПО КРЕДИТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

            Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») засвідчує  Вам свою повагу та запрошує скористатися унікальними програмами по фінансуванню проектів.

АТ «Укрексімбанк» посідає одне з провідних місць на ринку кредитування підприємств усіх галузей економіки, в тому числі і аграрного сектору. За обсягами кредитування клієнтів аграрного сектору Банк входить до п’ятірки найактивніших банків-кредиторів.

Враховуючи перспективи розвитку аграрного сектору в цілому, а також те, що малий та середній бізнес є основою розвитку цього сегменту економіки та має найбільші перспективи розвитку, банк пропонує низку банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності агропромислового сектору:

·              Агрокредит «Інвестиційний»

·              Агрокредит «Сільгосптехніка»

·              Агрокредит «Оборотний».

 

Агрокредит «Сільгосптехніка»

Умови агрокредиту «Сільгосптехніка»

Мета кредиту:

Придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, які будуть використовуватись у господарській діяльності (далі разом - сільськогосподарська техніка):

нова сільськогосподарська техніка;

сільськогосподарська техніка, що була у використанні, виготовлена в Україні та/або країнах СНД, строк експлуатації якої на дату укладання Кредитного договору не перевищує 3 роки, сільськогосподарська техніка інших країн виробництва – строк експлуатації якої не перевищує 5 років.

Термін

У разі фінансування:

нової сільськогосподарської техніки іноземного виробництва - до 60 місяців (крім с/г техніки виробництва країн СНД);

іншої сільськогосподарської техніки - до 36 місяців.

Вид

кредит або невідновлювана кредитна лінія

Валюта

національна або іноземна валюта

Авансовий (власний) внесок

сплачується до надання кредитних коштів у розмірі:

15% і більше - для нової сільськогосподарської техніки;

20% і більше – для іншої сільськогосподарської техніки.

Забезпечення кредиту:

Об’єкт кредитування;

та нерухоме майно (нерухомість житлового/нежитлового призначення (у разі, якщо земельна ділянка, на якій розташована нерухомість, перебуває у власності Позичальника/ майнового поручителя - разом з такою земельною ділянкою) та/або земельна ділянка несільськогосподарського призначення (на якій відсутні будівлі, споруди тощо)), що належить Позичальнику/ майновому поручителю на правах власності та розташоване на території України;

та застава транспортних засобів та/або обладнання (устаткування) у якості додаткового забезпечення до вищезазначених предметів забезпечення;

та інші основні засоби, які використовуються в господарській діяльності

та інші види забезпечення у якості додаткового забезпечення, що належать Позичальнику/ майновому поручителю на правах власності та розташовані на території України;

та/або права вимоги коштів у національній та/або іноземній валюті з вкладного (депозитного) рахунка, відкритого у Банку;

інше ліквідне забезпечення.

Періодичність сплати процентів та комісійних платежів

щомісячно, з 1 по 7 число місяця, наступного за звітним (у січні та травні - до 15 числа)

Погашення

щомісячно/щоквартально, як правило, рівними сумами у межах кожного року кредитування.
У разі придбання нової сільськогосподарської техніки може надаватися відстрочка погашення основного боргу-до 12 місяців (за наявності відповідного обґрунтування).

 

Агрокредит «Інвестиційний»

Кредити для придбання нерухомості та земельних ділянок

Умови агрокредиту «Інвестиційний»

Мета кредиту:

Фінансування основних засобів, які будуть використовуватися в господарській діяльності:

Нерухомість:

агропромислові комплекси, обслуговуючі будівлі та споруди, елеватори (обладнання для зберігання або сушки с/г продукції), у т.ч. земельні ділянки, на яких вони знаходяться;

земельні ділянки (несільськогосподарського призначення) для спорудження агропромислових комплексів, обслуговуючих будівель та споруд;

Тваринництво:

тварини, які будуть обліковуватися на рахунках основних засобів протягом строку кредитування.

Рослинництво / садівництво:

багаторічні насадження, які будуть обліковуватися на рахунках основних засобів протягом строку кредитування.

Корпоративні права.

Термін

У разі фінансування:

нерухомості, корпоративних прав – до 60 місяців;

інших інвестиційних цілей – до 36 місяців.

Вид

кредит або невідновлювана кредитна лінія

Валюта

національна або іноземна валюта

Авансовий (власний) внесок

від 30% від вартості об`єкта кредитування/проекту

Забезпечення кредиту:

об’єкт кредитування та/або інше нерухоме майно, що належить Позичальнику/ майновому поручителю на правах власності та знаходиться на території України;

нерухомість житлового/нежитлового призначення (у разі якщо земельна ділянка, на якій розташована нерухомість, перебуває у власності Позичальника/ майнового поручителя - разом з такою земельною ділянкою);

земельна ділянка несільськогосподарського призначення (на якій відсутні будівлі, споруди тощо);

інше ліквідне забезпечення.

Періодичність сплати процентів та комісійних платежів

щомісячно, з 1 по 7 число місяця, наступного за звітним (у січні та травні - до 15 числа)

Погашення

щомісячно/щоквартально, за індивідуальним графіком залежно від особливостей проекту.
Можливо встановлення відстрочки погашення основного боргу до 12 місяців (з урахуванням строку кредитування та строку окупності кредитного проекту).

 

Агрокредит «Оборотний»

Мета кредиту: Витрати, пов’язані зі здійсненням господарської діяльності (проведення посівної,  посадкової, придбання матеріалів, біологічних активів, сировини, паливно-мастильних матеріалів, інші поточні витрати).

Умови агрокредиту «Оборотний»

Мета кредиту:

фінансування поточних потреб

Термін

до 12 місяців

Вид

кредит, невідновлювана кредитна лінія, відновлювана кредитна лінія

Валюта

національна валюта

Авансовий (власний) внесок

Без обмежень

Забезпечення кредиту:

нерухоме майно (нерухомість житлового/нежитлового призначення (у разі, якщо земельна ділянка, на якій розташована нерухомість, перебуває у власності Позичальника/ майнового поручителя - разом з такою земельною ділянкою) та/або земельна ділянка несільськогосподарського призначення (на якій відсутні будівлі, споруди тощо));

та/або транспортні засоби;

та/або обладнання (устаткування);

та інші основні засоби, які використовуються в господарській діяльності;

та/або товари в обороті як основне забезпечення, але не більше 20% від суми кредиту та/або права вимоги коштів у національній та/або іноземній валюті з вкладного (депозитного) рахунка, відкритого у Банку;

інше ліквідне забезпечення.

Періодичність сплати процентів та комісійних платежів

щомісячно, з 1 по 7 число місяця, наступного за звітним (у січні та травні - до 15 числа)

Погашення

не пізніше ніж за 3 останні місяці до закінчення строку користування кредитом з урахуванням сезонності, особливостей операційного циклу.
Можлива відстрочка до 9 місяців з урахуванням сезонності.

 

У разі зацікавленості вище зазначеними програмами прошу звертатися за контактними телефонами філії АТ «Укрексімбанк» у м. Черкасах: (0472)33-95-41, 33-95-42

або

Заступник керуючого філією Кохановський Максим тел.(067) 696-58-88

Начальник сектору продажу Панасенко Андрій (095) 277-75-78

Начальник відділу активних операцій Джура Віталій Борисович тел. (097) 668-54-31