Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Повідомлення


2015 – Міжнародний рік ґрунтівCеред багатьох глобальних проблем на планеті Земля нині міжнародна спільнота особливу увагу приділяє питанню деградації земель, оскільки щорічно людство втрачає близько 12 млн га їх площі та 75 млрд т родючих ґрунтів, а це, своєю чергою, спричиняє низку екологічних, соціальних і економічних потрясінь. Назвемо основні: порушення стійкості екосистем, втрата родючості ґрунтів та зниження продуктивності земельних ресурсів, залучених у сільськогосподарське виробництво, зменшення біологічного різноманіття, погіршення умов проживання населення тощо.
Земельні ресурси України також зазнають впливу деградаційних про¬цесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія ґрунтів (близько 35 % ґрунтів країни), забруднення ґрунтів (близько 20%), підтоплення території (близько 13% від загальної площі країни). Щорічно фіксується близько 23 тис. зсувів, підземних і поверхневих карстопроявів - близько 27 тис. Разом із очевидними змінами клімату та збільшенням ризику негативного впливу посушливих явищ на території України почастішали прояви пилових бур, значних зливових опа¬дів, що поряд з порушенням принципів науково обґрунтованих методів ведення сільськогосподарського виробництва і нераціональним використанням природ¬них ресурсів є основною причиною розвитку процесів водної та вітрової ерозій земель і опустелювання.

Тому закономірно постає питання загальнопланетарного масштабу - розв’язання стратегічної проблеми призупинення процесів деградації земель. З огляду на це, світовою спільнотою прийнято низку природоохоронних конвенцій та ініціатив, а на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН проголошено 2015 рік Міжнародним роком ґрунтів щодо їх охорони та збереження.
Україна є Стороною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (1992), Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (1994) та Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття (1992) і, відповідно, взяла на себе зобов язання щодо виконання їх принципів та положень. Наголошуючи на надзвичайній важливості боротьби з деградацією земель та опустелюванням, Глобальна екологічна фундація (СЕР) та Програма ООН щодо навколишнього природного середовища (ШЕР) надали Україні допомогу для здійснення проекту «Розробка Національної програми дій відповідно до 10-річної Стратегії впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням та підготовка п’ятого процесу огляду та звітності» (2012-2014), що впроваджується через Благодійну організацію «Інтерекоцентр». Зокрема, цей проект сприяв у підготовці Міністерством екології та природних ресурсів України за участі інших зацікавлених сторін, установ та організацій Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 1024-р від 22 жовтня 2014 р.
В нинішніх умовах, використовуючи високопродуктивні інтенсивного типу сорти та гібриди сільськогосподарських культур, виробники сільськогосподарської продукції Черкащини як правило не забезпечують їх науково обгрунтованою технологією вирощування, і в першу чергу, необхідним рівнем мінерального живлення. Обмежене внесення гною, в недостатній кількості застосування органічних та мінеральних добрив, хімічних меліорантів зумовили від,ємний баланс органічної речовини та мінерального живлення в рільництві області в цілому, а за наявності в обробітку біля 25% еродованих земель та 33% земель, що вимагають термінового вапнування процеси деградації ґрунтів набули загрозливого стану.
Відомі українські вчені — екологи, біологи, ґрунтознавці, агролісомеліоратори та з інших галузей науки, активні громадські діячі не залишаються осторонь проблем збереження і раціонального використання природних ресурсів, охорони і відтворення родючості ґрунтів, розробляють наукові підходи до прогнозування та оцінювання антропогенного впливу на довкілля, а також запобігання розвитку процесів деградації земель, обґрунтовують та вносять свої пропозиції до владних державних структур, сподіваючись, що їх діяльність стане корисною для підготовки Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням і сприятиме охороні земельних ресурсів держави - нашого головного національного багатства.