Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Садівництво


Як створити горіховий садГоріхівництво не вимагає великих земельних площ. Можна починати роботу на ділянці площею 0,5га при оптимальній – 50 га. Перша умова, щоб горіховий сад виріс і багато років плодоносив, радуючи добрим врожаєм – це правильно підібрана земельна ділянка. Критичний показник що говорить про неможливість вирощування даної культури, це рівень залягання грунтових вод вище 2 м. Також горіх не любить кислі грунти та болотисту місцевість. Бажано, щоб до посадки горіхових дерев, раніше на цій ділянці росли бобові і злакові культури. Так само важливий для рослин хороший дренаж. Найкраще для обробітку саду підійде похила місцевість з кутом нахилу від 6 ° до 20 °, але не низина.

ЯК ОДЕРЖАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Чинне законодавство передбачає декілька варіантів використання землі під горіхове садівництво: отримання права використання землі через вторинний ринок (переуступка оренди, оренда, постійне користування (купити підприємство яке розпоряджається землею), договір емфітевзису (використання земельної ділянки без набуття права власності), або через первинний ринок - отримання права власності. Стосовно набуття права на власність, є такий варіант, коли всі гіпотетичні учасники кооперативу використовують своє право на землю і ця земля стає внеском кожного в майбутній кооператив.

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу, кожен громадянин України має право на безкоштовне отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення фермерського господарства - в розмірі прийнятого на території села паю, де знаходиться фермерське господарство, для ведення особистого господарства - не більше 2 га, для ведення садівництва - не більше 0,12 га.

Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку, необхідно здійснити наступні дії:

1.Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність. Якщо ділянка в межах населеного пункту, цим органом є відповідна сільська, селищна, міська рада. Якщо ж бажана земельна ділянка належить до земель державної власності за межами населених пунктів, то слід звертатися при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – до Головного управління Держземагентства в області.

До клопотання слід додати:

-викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки;

-погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

-копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорту громадянина України).

За наслідками розгляду Вашого звернення, ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ уповноважений орган має прийняти рішення про надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надати відмову у його наданні.

Увага! Рішення про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивованим. Підставами відмови згідно статті 118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.

2.Наступний крок - замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Увага!

Виконавцем робіт у обраній Вами землевпорядній організації може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагентства за адресою: http://www.dazru.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде.

Важливо знати!

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий план земельної ділянки. При потребі, землевпорядник встановить межові знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. У подальшому це дозволить, при потребі, відновлювати межі Вашої ділянки і краще захистити Ваше право на землю.

3.Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів (або родичів, сусідів, знайомих). Типовий договір, форма якого затверджена Кабінетом Міністрів України, Ви зможете знайти на Земельному порталі України ZEM.ua

Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців.

4.Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу.

Увага!

Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом.

Важливо знати!

Земельний кодекс України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки із власниками та користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Проте це не означає, що сусід може безпідставно відмовити у такому погодженні, вимагаючи перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він має аргументувати і підтвердити документально.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.

У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.

 

5.Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.

До заяви додається:

-копія документа, що посвідчує особу;

-копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);

-копія документа про присвоєння податкового номера;

-розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи;

-документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Увага! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, плата за послуги з державної реєстрації земельної ділянки складає 65 грн.

6.Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

7.Ви маєте подати до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання Ви маєте додати:

-примірник погодженого проекту,

-Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

8.Орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має прийняти рішення про затвердження проекту та звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку.

9.Після здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, вказаний орган має прийняти рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Вам у власність.

Увага! У рішенні обов’язково має бути зазначена площа, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, який зазначений у Витязі із Державного земельного кадастру.

10.Після одержання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете за своїм вибором:

- подати до Реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію Вашого права власності на земельну ділянку,

- подати вказану заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, у якому Ви отримували Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

До заяви додаються:

-заява про державну реєстрацію (бланк заяви можна завантажити з офіційного сайту Державної реєстраційної служби за адресою: http://www.drsu.gov.ua/show/10163 );

-копія документу, що посвідчує особу заявника;

-копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

-документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

-документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

-засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,

-витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

11.Подана заява на протязі 14 днів розглядається Державним реєстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у випадку, коли заява подана за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, вказані документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

ПОСАДКА ГОРІХОВОГО САДУ

Далі необхідно підготувати ділянку до посадки саджанців горіха, щоб створити для їх вирощування найефективніші умови. Для цього бажано виполоти всю бур’ян і вивезти її за межі майбутнього саду. Потім грунт треба пробороновати, вирівняти і продезінфікувати розчином марганцю. Наступний крок  - удобрити землю перегноєм з розрахунку 100 кг на 1 га.

Оптимальний період висадки саджанців – осінь (вересень-жовтень). Але допускається і висадка у весняний період (квітень). Параметри висадки – глибина і ширина ями по 60 см. Причому при викопуванні грунту, землю з поверхні (перші 30 см) треба відкладати окремо, і потім цією землею  присипати коріння саджанця (в той час як грунт із глибини засипати в останню чергу).

Саджанець довжиною не більше 1 метра, помістити в лунку і присипати землею таким чином, щоб місце щеплення знаходилося вище рівня грунту на 3-5 см. Заздалегідь воду в лунку не заливають. Після посадки треба грунт утрамбувати. А навколо саджанця граблями або сапкою формують поглиблення і невелика огорожа із землі висотою приблизно 15 см. Туди буде здійснюватися полив рослини. На кожен горіховий кущ достатньо двох відер води. Відстань між кущами має бути не менше 1 метра, а між рядами 2 метри.

Поки рослини зовсім молоді, міжряддя можна використовувати для вирощування додаткових культур: гарбузів, цибулі, кабачків, кукурудзи.

Корисно проводити систематичне весняне формування крони. Це необхідно для хорошої адаптації рослини. А також для підтримки однотипної крони, яка в подальшому полегшує збір плодів. До того ж обрізка стимулює плодоношення. Перший урожай при правильному догляді за рослинами можна зняти вже через три роки після обробітку саду.

ВИДИ САДІВ

Виходячи з розмірів і схем розміщення саджанців існують такі види садів:

·        традиційний;

·        напів-інтенсивний;

·        інтенсивний.

Кількість саджанців на гектар залежить від виду саду (100-400 саджанців), а виходячи з цього і економічна ефективність сільськогосподарського використання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ

Професійний проект технологічного саду - 80% успіху. Проектування майбутнього починається зараз. Закладаючи сад в цьому або наступному році, варто розуміти, яким буде ринок готової продукції через 6-7 років - під час виходу саду "на проектну потужність". При проектуванні інтенсивних садів, необхідне залучення фахівців - які візьмуть на себе відповідальність за проектування саду, доведення грунту до задовільного стану за допомогою агрохімії, підбір сортів, проектування систем краплинного зрошення. Вартість створення проекту технологічного саду площею, на 100 га, від 35 тис.грн до 50 тис.грн.за проект, проекти на меншу площу (нпр., 5 га) коштують від 7,5 тис.гривень.

 

БІЗНЕС-ПЛАН. ПОСАДКА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГОРІХОВОГО САДУ ПЛОЩЕЮ 100 ГА

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ Бізнес буде успішним у силу наступного: 1. Потенційний клієнт відчуває гостру потребу у продукті; 2. Безвідходне виробництво бізнесу (деревина, листя, гілки, корені є сировиною для легкої, харчової, хімічної і фармацевтичної промисловості); 3. Багаторічна прибуток (100-120 років); 4. Тривалий термін зберігання продукту, відсутність особливих умов зберігання і прості умови транспортування.

ПРОДУКТ – Волоський горіх калібрований і упакований для реалізації на європейському ринку. – Ядро волоського горіха калібрований за якістю у вакуумній упаковці. Олія волоського горіха для харчової, парфумерної, фармацевтичної індустрії.

РИНОК І КОНКУРЕНЦІЯ Щорічна нестача продукту в Європі -100 000 тонн. Смакові якості нашого продукту (українського горіха) перевершують існуючі, крім США (Каліфорнія).

РИЗИКИ Бізнес піддається дії наступних факторів ризику: 1. Кліматичні умови (глобальна зміна клімату); 2. Людський фактор (вандалізм); 3. Природні шкідники: Горіхова моль (Gracillaria rosciopenella), горіхова плодожерка (Сydia pomonella)

1. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

На даний момент потенційний клієнт відчуває гостру потребу в продукті і пропонує 1 євро / кг неочищеного горіха. Тоннаж з 100 га горіхового саду (4-х річного віку) розраховується виходячи з 3 т / га. Разом з 100 га. збираємо 300 тонни сухого, волоського горіха. При кілку горіха вихід товарного ядра становить 50%, тобто отримаємо 150 000 кг. ядра горіха. Оптова вартість ядра горіха близько 4 євро / кг. Сидератом в горіховому саду до змикання крони дерев може бути гарбуз. За прийнятою схемою посіву, валовий збір гарбуза з 100 гектар складе 2 000 тонн.

ДОХІД

Дохід від реалізації неочищеного горіха після 4-5 років протягом 100 – 120 років буде: 300 000 кг. х 1 євро = 300 000 євро. Дохід можна збільшити якщо передбачити зберігання продукту протягом 3-4 місяців після збору врожаю. При реалізації ядра колотого горіха (½ та ¼) дохід складе:. 150 000 кг. х 6 євро = 900 000 євро. Додатковий дохід від реалізації гарбузової продукції з першого року посадки саду складе: 2 000 т. х 100 євро = 200 0000 євро Щорічно протягом перших 3-4 років.

ВИТРАТИ

ПЕРШИЙ рік: – Витрати на складання проекту горіхового саду – 1200 євро. – Підготовка земельної ділянки (оранка, боронування, культивація) – 11000 євро. – Підготовка посадкових ям (викопування, засипка добривом) – 1300 євро; – Закупівля посадкового матеріалу (12 000 саджанців, середня вартість яких складає 18 євро.) – 216 000 євро. – Транспортування, розмитнення посадкового матеріалу до місця посадки – 25000 євро. – Посадка саджанців, створення системи поливу 11 000 евро. – Установка паркану і будівлі для сторожа – 48 000 євро. Оплата праці – 18 000 євро. Разом 331.500 євро.

ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ САДУ

Додаткова покупка посадкового матеріалу (з розрахунку приживлюваності саджанців минулорічної посадки 80%) – 43 200 євро. 2. Зорювання, дискування міжряддя (видалення бур’яну, затримка вологи) – 3000 євро. 3. Оранка приствольних кіл – 4100 євро 4. Полив (Доставка 4 м3 води – 250 грн. Приймаються 0.5 м3 на 1 дерево) – 3250евро. (Далі полив на Ваш розсуд); 5. Охорона території саду навесні і влітку (середнє число 5 місяців) – 3000 євро. 6. Страховка Разом: 56 550 Витрати на посів сидерата – гарбуза сорт «Стофунтовка»: 1. Вартість насіння: норма висіву – 2000 насіння на гектар + 25% на 80 гектар = 16 000 насінин або 160 кг. х 60 грн / кг. = 9 600 грн. 2. Посів сівалкою СБН-3 20 000 грн. 3. Ручна дворазова прополка з підгортанням і формуванням крони 620 чол / день х 50 грн .= 31 000 грн. 4. Підживлення, добрива, боротьба з шкідниками і хворобами 12 000 грн. 5. Прибирання гарбуза – 62 000 грн. 6. Передпродажна підготовка, переробка: 120 000 грн. Разом: 254 600 грн = 9 687 євро Всього 55 237 євро. Не враховано податки і накладні витрати.

ВИСНОВОК – За даними розрахунками термін окупності горіхового саду входить в критичний максимум 5-6 років!

 

(Джерела – Асоціація «Земельна спілка України», ГО Українська горіхова асоціація)