Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Технології сьогодні


Плануємо урожай озимих з осені!Урожайність будь-якої культури залежить від комплексу факторів, які впливають на неї протягом вегетації, починаючи з агротехніки вирощування, живлення і захисту рослин, і закінчуючи природно-кліматичними умовами, на які при всьому бажанні аграрії ніяк повпливати не в силах.

Сергій БРАТУЩАК, канд. біолог. наук
Запуск генетичної програми формування майбутнього урожаю відбувається уже в момент проростання насінини. Проте, як тільки насіння попадає у грунт, воно потрапляє в умови, які є далекими від оптимальних. Дефіцит вологи, недоступні форми елементів живлення, екстремальні температури, патогенні мікроорганізми та шкідники істотно знижують польову схожість та енергію проростання насіння. А рослини, як і будь-які інші живі організми, особливо уразливі на початкових стадіях розвитку. Значна кількість небезпечних хвороб передається саме через посівний матеріал. В таких ситуаціях передпосівна обробка насіння є першим і важливим кроком в реалізації продуктивного потенціалу культури.
Якісна передпосівна обробка насіння – основа для реалізації генетичного потенціалу культури. Тому вибір препаратів та спосіб обробки насіння передусім мають бути направлені на отримання дружніх та здорових сходів. Стимулювати рослини на цьому етапі розвитку, підвищити імунітет та активізувати фізіологічні процеси зародка – важливе стратегічне завдання.

Допомогти аграріям реалізувати генетичний потенціал культури – стратегічне завдання компанії «Планта Групп». Використовуючи науково-практичний досвід вітчизняних та іноземних установ з вирощування с/г культур компанія сформувала пакет оригінальних продуктів: Альбіт, Лігногумат, Кафом, Етаборо, ЦТА-Стимулянт. Ці препарати ефективно використовуються в технології вирощування озимих культур, починаючи з передпосівної обробки насіння та вегетаційних обробок перед входом у зиму. Ціленаправлена дія кожного з препаратів дозволяє вирішувати конкретні проблеми на озимих культурах в осінній період.
 
Несприятливі грунтово-кліматичні умови проростання насіння
В багатьох регіонах України в період осінньої посівної компанії складаються умови не зовсім сприятливі для проростання озимих. Однією з ключових проблем залишається дефіцит вологи в посівному шарі грунту, до якого часто додається високий температурний режим. За таких умов необхідно максимально стимулювати початкові темпи росту проростків. По-перше, розвиток потужної кореневої системи призведе до збільшення площі поглинання вологи та елементів живлення. По-друге, інтенсивний початковий розвиток зеленої маси рослин дозволить рослинам швидше запустити процеси фотосинтезу та накопичення таких необхідних для перезимівлі вуглеводів.
 
Лігногумат – препарат, який містить у своєму складі солі гумінових та фульвових кислот, органічну сірку та стартовий набір мікроелементів. Вплив Лігногумату на насіння починається одразу після висіву у грунт. При набуханні фульвові кислоти одразу потрапляють у насінину, активуючи біохімічні процеси проростання: розкладання запасних речовин, підсилення ферментативної активності, стимуляція поділу клітин. У цей час гумінові кислоти виступають хелаторами елементів живлення, буферним середовищем при відхиленнях рН грунту та активатором грунтової мікрофлори, створюючи оптимальне для проростання насінини середовище. Сірка та стартовий набір елементів у складі Лігногумату забезпечує живлення проростка на ранніх етапах розвитку кореневої системи.
 
Фітотоксична дія пестицидів
Передпосівна обробка насіння фунгіцидними та інсектицидними протруйниками стала основою технології вирощування більшості культур. Однак існує можливість підвищити ефективність цієї технологічної операції. Протруйники є ефективним способом боротьби з шкідниками та грибковими захворювання, проте не допомагають захистити рослини від негативного впливу стресових факторів. Більш того, вони мають певний фітотоксичний вплив на молоді проростки. Тому для вирішення цих проблем в бакову суміш протруйників необхідно додавати рістстимулюючі та антистресові препарати.
 
Альбіт – імуностимулятор та антидот біологічного походження. Препарат містить у своєму складі полі-бета-гідроксимасляну кислоту, терпенові кислоти та стартовий набір елементів живлення, у зв’язку з чим має різнонапраплений вплив на проростаюче насіння. На відміну від фунгіцидів, Альбіт не має токсичної дії на патогени, а захищає рослини завдяки підвищенню їх природного імунітету. Пролонгована захисна дія препарату дозволяє знизити ураження насіння кореневими гнилями, бактеріозами та іншими хворобами, а також знижувати витрати хімічного протруйника до мінімальних норм, а іноді і нижче, залежно від умов. Завдяки антидотним властивостям Альбіту підвищується схожість та енергія проростання насіння, нівелюється фітотоксична дія протруйників на проростки.
 
Технологія передпосівної обробки насіння передбачає застосування препаратів Лігногумат АМ – 100 г/т (або Лігногумат БМ – 500 мл/т) та Альбіт – 40 мл/т у бакових сумішах з протруйниками. Застосування цієї технології – це один із найдешевших способів підвищити на 8-15 % польову схожість та 5-12% енергію проростання озимої пшениці, озимого ячменю та ріпаку. Підвищується морозо- та зимостійкість рослин. Швидше відбувається відновлення весняної вегетації.
 
Недостатній розвиток рослин
Оптимальними параметрами для озимих зернових є сформування 2-3 стебел перед входом у зиму, а для озимого ріпаку 6-8 листків та кореневу шийку товщиною 8-12 мм. Однак в умовах складної осені останніми роками досягнути таких показників стандартною технологією вирощування досить складно, особливо при появі пізніх та недружніх сходів. Вирішити такі проблеми можливо за допомогою вегетаційних обробок.
 
Обробка вегетуючих рослин препаратами Лігногумат АМ – 60 г/га (або Лігногумат БМ – 300 мл/га) та Альбіт – 40 мл/га стимулює кущення озимих зернових та закладання продуктивних стебел уже восени. Препарати стимулюють розвиток вторинної кореневої системи в озимих культур, активізують процеси фотосинтезу в умовах скороченого світлового дня. В результаті рослини встигають пройти необхідні етапи осіннього органогенезу і накопичити необхідні для зимівлі поживні речовини. Зазначені препарати доцільно застосовувати також у бакових сумішах з пестицидами при осінніх обробках озимих культур.
 
Часто складається хибне враження, що припосівне внесення NPK одразу гарантує забезпечення рослин елементами живлення. По-перше, на ранніх фазах розвитку рослин макроелементи з добрив ще не встигають перейти в грунтовий розчин, і відповідно, не доступні для проростків. По-друге, не достатньо розвинена коренева система молодих рослин не здатна повною мірою поглинати елементи живлення. В результаті часто спостерігаємо фіолетове забарвлення проростків через недостатнє фосфорне живлення. Лінійка добрив Кафом – джерело легкодоступного фосфору та мікроелементів. Застосування препарату Кафом Zn (0,3-0,5 л/га) на посівах озимої пшениці та озимого ячменю забезпечить рослини стартовою дозою фосфору та цинком. Цинк – мікроелемент, який підвищує стійкість рослин до стресових факторів, особливо до температурних стресів. Забезпечення озимих зернових цинком автоматично підвищує їх стійкість до низьких температур у період зимівлі.
 
Застосування препарату Етаборо у нормі 0,5 л/га забезпечить рослини озимого ріпаку легкодоступними бором. Добре відомі властивості бору покращувати цвітіння та запилення рослин, однак мало хто звертає на його ще одну важливу функцію, особливо для озимих культур. Бор бере активну участь у процесах синтезу й руху вуглеводів, що автоматично підвищує стійкість рослин до перезимівлі.
 
Агрономи-виробники, маючи сучасні препарати для вирощування озимих, можуть істотно впливати на вегетацію культур та їх продуктивність. Проте помилки у технології вирощування та неправильне застосування препаратів можуть мати негативні наслідки. Ні в якому разі не можна допускати переростання озимих та втрати ними цукрів на момент припинення осінньої вегетації. Детальну інформацію щодо правильного застосування продуктів компанії «Планта Групп» виробникам нададуть регіональні менеджери та дилери компанії, представлені в кожній області України.
 
Отже, якісний догляд за озимими культурами в осінній період істотно підвищує шанси рослин на успішну перезимівлю та швидке відновлення вегетації весною. Рослини стають більш стійкі до стресових факторів весняного періоду, таких як заморозки, засуха, високі температури. А найголовніше, забезпечивши рослин необхідними елементами живлення та активаторами фізіологічних процесів на ранніх стадіях розвитку, ми уже запустили програму реалізації генетичного потенціалу культури.

За матеріалами сайту agro-business.com.ua