Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Технології сьогодні


КРАЩІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ – ВИРОБНИЦТВУМ.І. Блащук, кандидат сільськогосподарських наук, В.В. Приблуда, молодший науковий співробітник відділу землеробства та землеустрою Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», Н.А. Власова, старший науковий співробітник відділу рослинництва Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Найефективнішим важелем інтенсифікації агропромислового виробництва залишається сорт – один із основних резервів ресурсозбереження. Його значення зростає за умови ефективного використання нових сортів, що пройшли державне випробування та занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
На 2015 рік до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено 292 сорти пшениці м'якої озимої. Серед них української селекції домінують 80%. Такий асортимент може задовільнити найвибагливішого виробника і споживача. Підбір сортів здійснюється відповідно до матеріально-технічного забезпечення товаровиробника. Сорти озимої пшениці поділяють на:

1. Високоінтенсивні та інтенсивні сорти озимої пшениці – це найпродуктивніші за генетичним потенціалом сорти. Посіяні в оптимальні строки по кращих попередниках, за сприятливих умов та інтенсивних технологій вирощування, вони здатні формувати урожай зерна – 10,0 та понад 10,0 т/га. Здебільшого це напівкарликові та низькорослі сорти, цінні та сильні за якістю зерна, із середніми або добрими показниками зимостійкості та посухостійкості (Благодарка одеська, Бунчук, Ватажок, Епоха одеська Заграва одеська Жайвір, Небокрай, Смуглянка, Золотоколоса, Чорнява).

2. Універсальні сорти належать до сортів проміжного або універсального типу. Вони характеризуються високим потенціалом урожайності (80-90 ц/га), вищою адаптивністю до несприятливих умов вирощування, трохи меншими вимогами до агрофону та попередників, формують високий врожай за інтенсивної технології та середній за середніх умов росту і розвитку рослин. Використовуючи їх, можна отримати високий і достатньо стабільний урожай зерна (Аналог, Артеміда, Краєвид, Подолянка, Богдана, Наталка, Трипільська, Сонечко, Злука).

3. До сортів напівінтенсивного типу належать сорти більш високорослі, з доброю зимостійкістю, найбільше адаптовані до несприятливих умов вирощування (середній та низький агрофон, гірший попередник, пізні строки сівби тощо). Потенціал їх урожайності становить 60-75 ц/га (Польвик, Щедрість одеська, Лановий, ).

На демонстраційному полігоні Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції досліджуються понад 100 сортів озимої пшениці селекції: ННЦ «Інститут землеробства НААН», НЦНС Селекційно-генетичний інститут, Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН та Інституту фізіології рослин і генетики НАН. В 2015 році третина сортів у складних погодних умовах подолала рубіж 9,0 т/га. Серед кращих досліджуваних сортів урожайність становила: Куяльник – 9,28 т/га, Антонівка – 9,14 т/га, Благодарка одеська – 9,38 т/га (табл. 1).

В умовах 2011 року (чергування хвиль тепла і холоду та дефіцит опадів (38,9 мм, що становить 32% норми) з низькою вологістю повітря у супроводі посилених вітрів зпричинило відмирання вегетативної маси озимої пшениці, зменшення кількості стебел, утворення щуплого колосу відповідно до зменшення колосків та зерен у колосі) одержано урожайність на рівні: селекція ННЦ «Інститут землеробства НААН» – 4,35-5,61 т/га (серед них виділилися Краєвид – 5,61 т/га, Ольжена – 5,24 т/га). Урожайність сортів НЦНС Селекційно-генетичний інститут знаходилась в межах 4,48-7,39 т/га: Жайвір – 7,39 т/га, Ластівка одеська – 6,84 т/га, Благодарка одеська – 6,65 т/га; сорти селекції Інституту фізіології рослин і генетики мали урожайність на рівні 4,15-5,05 т/га.

Інтенсивне наростання тепла, в умовах весни 2012 року, та відсутність дощів, суховіїв призвели до розповсюдження грунтової засухою під озимою пшеницею (в орному шарі грунту – 2-6 мм, в метровому – 30-40 мм). Внаслідок утримання сухої погоди впродовж вегетації скоротився період наливу та достигання зерна на 16-17 днів. За даних умов урожайністю відзначились такі сорти: Артеміда – 6,67 т/га, Бенефіс – 6,83 т/га, Аналог – 6,14 т/га, Жайвір – 6,36 т/га, Ужинок – 6,13 т/га, Вдала – 6,42 т/га, Заграва одеська – 6,53 т/га, Ластівка одеська – 6,59 т/га, Золотоколоса – 6,16 т/га.

1. Дані про урожайність сортів озимої пшениці в 2011-2015 роках

Сорт

Екотип

Урожайність по роках, т/га

Середня урожайність сорту, т/га

2011

2012

2013

2014

2015

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Поліська 90

ЛП

 

5,30

6,86

6,10

5,26

5,88

Краєвид

С

5,61

4,51

6,50

7,00

7,42

6,20

Столична

СЛП

5,14

6,14

6,60

 

6,00

5,97

Ольжена

ЛП

5,24

3,39

6,39

 

7,09

5,52

Артеміда

ЛП

4,44

6,67

5,85

6,00

6,09

5,81

Бенефіс

Л

4,35

6,83

7,46

5,72

6,50

6,17

Аналог

Л

 

6,14

7,43

 

6,35

6,64

НЦНС Селекційно-генетичний інститут

Куяльник

СЛ

5,13

5,96

8,21

 

9,28

7,14

Бунчук

СЛП

4,63

5,00

9,06

7,32

8,66

6,93

Жайвір

СЛП

7,39

6,36

8,03

8,10

8,47

7,67

Небокрай

СЛ

 

5,99

7,94

7,38

8,79

7,52

Ужинок

СЛП

5,72

6,13

8,49

7,40

8,23

7,19

Вдала

СЛ

4,51

6,42

8,96

 

8,42

7,07

Антонівка

СЛ

4,48

5,18

8,43

7,68

9,14

6,98

Місія од.

СЛП

5,10

5,80

8,62

7,68

8,76

7,19

Благодарка од.

СЛП

6,65

5,80

8,55

7,77

9,38

7,63

Епоха од.

СЛП

6,32

5,88

9,12

6,58

8,33

7,24

Заграва од.

СЛП

5,63

6,53

7,54

7,38

 

6,77

Ластівка од.

СЛП

6,84

6,59

7,86

7,96

7,90

7,43

Годувальниця од.

СЛП

5,25

5,89

 

7,00

7,23

6,34

Інститут фізіології рослин і генетики

Фаворитка

ЛП

4,36

 

8,48

6,90

 

6,58

Богдана

Л

4,54

 

6,81

5,72

 

5,69

Золотоколоса

СЛП

 

6,16

7,42

7,30

6,85

6,93

Смуглянка

СЛП

4,15

 

7,11

7,18

 

6,14

Сонечко

СЛП

 

5,37

5,63

6,60

 

5,86

Наталка

ЛП

 

5,21

5,76

7,36

 

6,11

Чорнява

СЛП

4,16

5,97

8,71

 

7,64

6,62

Славна

СЛП

5,05

 

7,91

7,86

 

6,94

Каланча

СЛП

 

 

7,46

 

7,83

7,64

Трипільська

СЛП

4,80

5,03

 

6,00

 

5,27

У 2013 році особливо аномальним був квітень – сума опадів за місяць становила 20,5 мм (25% місячної норми), поверхня ґрунту в окремі дні прогрівалась до +49-59°С. На більшості площ пшениця озима сягала повної стиглості на два тижні раніше середніх багаторічних строків. Вологість зерна була в межах 9,9-13,5%. І за цих умов урожайність сортів селекції Селекційно-генетичного інституту НЦНС становила: Бунчук – 9,06 т/га, Епоха одеська – 9,12, т/га, Вдала – 8,96 т/га. Інші сорти сформували урожайність на рівні 5,63-8,71 т/га.

В умовах 2014 року урожайність сортів колекції озимої пшениці становила 5,72-8,10 т/га. Високою урожайністю відзначились такі сорти: Жайвір – 8,10 т/га, Ластівка одеська – 7,96 т/га Славна – 7,86 т/га, Антонівка та Місія одеська – 7,68 т/га, Краєвид – 7,00 т/га.

В середньому, за роки досліджень, урожайність становила: сорти селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН» Бенефіс – 6,17 т/га, Краєвид – 6,20 т/га. Сорт Аналог (за 3 роки досліджень) сформував урожай на рівні 6,64 т/га. Сорти селекції Селекційно-генетичного інституту НЦНС Жайвір, Небокрай, Благодарка одеська та Ластівка одеська забезпечили урожайність на рівні 7,43-7,67 т/га. Сорти Інституту фізіології рослин і генетики НАН сформували урожайність: Золотоколоса – 6,93 т/га, Славна – 6,94 т/га, Каланча (за 2 роки досліджень) – 7,64 т/га.

У виробничих посівах доцільно мати 2-3 сорти, що різняться за типом інтенсивності формування врожаю, строками достигання, кращих за зимо- та морозостійкістю, різних заявників, дотримуватися рекомендованих зон вирощування та агротехнологічних вимог. Вибирати сорти, що мають генетичні основи отримання цінного та сильного зерна.

З переліку сортів пшениці озимої, що пропонуються для виробництва в умовах Черкащини, слід звернути увагу на:

– сорти високоврожайні, інтенсивного типу, сильні, з підвищеною зимостійкістю та посухостійкістю – Бенефіс, Краєвид, Аналог, Золотоколоса, Славна, Каланча, Чорнява.

– сорти ранньостиглі, високоврожайні – Жайвір, Небокрай, Благодарка одеська, Ластівка одеська.

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція надає послуги шодо формування сортового та репродукційного складу культур залежно від умов вирощування.