Кредит под 0% - актуальный список организаций - Подробнее


Головна >> Новини


Державна підтримка галузі тваринництваЗгідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 884 від 28 жовтня 2015 року.

П. 6 Часткове відшкодування  вартості тварин здійснюється на безповоротній основі субʹєктам господарювання за закуплені ними тварини у період із жовтня попереднього року до жовтня поточного року  у розмірі до  50 відсотків вартості, але не більш як:

         за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження – за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24 сг) (далі не племінні стада), - 12000 гривень за одну голову;

         за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-мʹясного і мʹясного напрямку продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів  або за ввезені у режимі імпорту – 12000 грн. за одну голову;

         за племінні свинки та кнурці вітчизняного походження (класу «еліта») миргородської, великої чорної, українських степових білої і рябої порід, полтавської мʹясної, української мʹясної, червоної білопоясої порід з племінних заводів та племінних репродукторів – 2400 гривень за одну голову;

         за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту – 2000 гривень за одну голову.

 

П. 7  Для  отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти господарювання подають до 5 листопада комісії такі документи:

  - заявку (у двох примірниках);

 - довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

 - довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

 - акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

 - копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

 - виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

 - копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — власника неплемінного стада;

 - письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі;

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісії також копії:

 - відповідного контракту;

 - рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

- митної декларації.